Veiligheid op de weg

Verkeersongelukken ontstaan vaak door het ontbreken van duidelijke regels over rijrichting, rijsnelheid en veilige looproutes. Met markering, bewegwijzering en aanrijdbeveiliging voorkomen we ongevallen en zorgen we voor duidelijkheid voor de weggebruiker. Wij zijn volledig gecertificeerd, onder andere met VCA- en BRL-certificaten. Met Versluys ben je zeker van betrokkenheid, specialisme, klantspecifieke producten, service en maatwerk.

Bij werk-in-uitvoering gebeuren relatief veel kop-staartbotsingen, vaak veroorzaakt door een te korte volgafstand en een te hoge snelheid. Door op de hoogte te blijven van onderzoeken, ongevallencijfers en nieuwe verkeersveiligheidsregels, beperken we ongevallen als deze tot een minimum.

Hoe wij veilig werken

 • risicoanalyse voor uitvoering werkzaamheden;
 • certificeren en opleiden medewerkers;
 • wegnemen bron volgens de arbeidshygiënische strategie;
 • werkvak goed en duidelijk afbakenen;
 • verkeer duidelijk in goede banen leiden en zorgen voor doorstroming;
 • reduceren aanrijdgevaar in het wegvak;
 • werkvak duidelijk scheiden tussen werknemers en rondrijdend materieel.

Veiligheid op bedrijventerreinen

Op een bedrijventerrein of in een magazijn zijn veel verkeersbewegingen, wat kan leiden tot ongelukken en schade. Met geleiding op de grond en langs wanden en stellingen voorkomen we dat chauffeurs muren of stellingen raken. We verwijderen oude markeringen en maken de ondergrond schoon voor een goede hechting. Samen met jou maken we een plan op maat om de situatie te optimaliseren en schade aan panden, inventaris, lading en waardevolle materialen te voorkomen.

Veiligheid voor onze collega’s

De werkruimte bij wegwerkzaamheden is het meest risicovolle gebied. Binnen de bebouwde kom zijn kruispunten waar verkeer vanaf een zijweg een doorgaande weg met een werkvak op komt rijden, relatief risicovol. Onze collega’s zijn ervaren, gecertificeerd en opgeleid, waardoor zij veilige keuzes maken op locatie. Dit zorgt voor zelfverzekerdheid van onze collega’s en zekerheid voor de opdrachtgever. Bij Versluys hebben we bovendien een uitgebreide KAM-afdeling die de risico’s in kaart brengt voor collega’s en weggebruikers.

We gebruiken afzettingen zoals pylonen en barriers om het werkvak af te bakenen. Deze geleiden het verkeer, samen met tijdelijke belijning en pijlwagens. We plaatsen botsabsorbers ter bescherming van de wegwerkers en passen maatregelen toe zoals bebording, opvallende kleding voor wegwerkers en verlichting op het materieel.

Wat we ook doen:

  • BHV- en agressietrainingen zijn een vast onderdeel in het opleidingspakket;
  • Tijdens toolboxmeetings bespreken we ongevallen, bijna-ongevallen en verbeterpunten;
  • Onze collega’s opleiden om volgens de LMRA (Laatste Minuut Risico Analyse) te werken;
  • Al onze collega’s zijn in het bezit van BRL9101 en VCA en werken volgens de richtlijnen van het CROW.

Verkeerstechniek op maat

Geen enkel project is hetzelfde. Daarom kijken we bij elk project opnieuw naar de omstandigheden, routes, werkstructuren en veiligheidsrisico’s. Door onze ervaring en expertise weten we waar de veiligheidsrisico’s liggen. Deze nemen we bij elk project mee in een veiligheidsrisicoanalyse.

Ik wil samenwerken met Versluys Verkeerstechniek

Heeft u vragen? Of kunt u een ervaren partner in verkeerstechniek gebruiken?

Onze experts helpen u graag verder. Stel hier uw vraag en een van onze teamleden neemt contact met u op. Tot snel!

  Upload een bestand (optioneel):