Verkeersplan laten maken

Voordat we een weg omleiden en borden plaatsen, doen we grondig onderzoek en overleg met wegbeheerders en stakeholders. We kijken naar veiligheid, impact op verkeer en openbaar vervoer, gevaarlijke stoffenroutes en ongevalsrisico’s. Onze offertes zijn afgestemd op wensen en eisen van opdrachtgevers. We vragen toestemming, doen doorstroomberekeningen, nemen omgevingsmanagement mee en houden contact met hulpdiensten. We zoeken naar alternatieve werkmethodes, zoals smallere barriers, om verkeersdoorstroming te bevorderen. We kunnen verkeersplannen ontwerpen en optimaliseren en ontzorgen onze klanten van begin tot eind.

Neem contact op over de mogelijkheden

Waarom Versluys voor verkeerstechniek?

Ruim 100 jaar ervaring

Ontzorgt verkeerstechniek van A tot Z

Maatwerkoplossingen: geen enkel project is hetzelfde

VCA**, NEN-EN-ISO 9001 en ISO 14001 gecertificeerd.

Veiligheidsladder trede 3 bij VCA.

CO2-ladder trede 5

Innovatieve partner die kijkt naar de lange termijn

Contractvormen (Bouwteam, DNC, RAW, UAV-GC)

Verkeersintensiteit onderzoeken

Bij het onderzoeken van verkeersintensiteit houden we rekening met alle weggebruikers, inclusief mensen met een beperking. We analyseren waar het verkeer vandaan komt, naartoe gaat, de snelheden en piekmomenten gedurende de dag. Op basis van deze gegevens stellen we een verkeersplan op, waarbij snelheidsremmende maatregelen worden genomen en rekening wordt gehouden met veiligheid, doorstroming en milieu. Versluys Verkeerstechniek helpt u graag bij dit proces, ook als het waterwegen betreft.

Veiligheid

Bij ons staat veiligheid voorop. We streven naar minimale hinder voor de omgeving en zoeken naar de veiligste werkomstandigheden, adviesroutes en omleidingen. Een goede uitvoering vereist een zorgvuldige voorbereiding. Samen met de betrokken partijen bespreken we de risicoanalyse, beheersmaatregelen, fasering en planning. Alle genomen maatregelen voldoen aan de wet- en regelgeving (CROW, ARBO, RVV). Versluys Verkeerstechniek is de eerste aannemer die haar werkbussen heeft uitgerust met de nieuwe Early Warning dienst voor wegwerkers. Hierdoor worden verkeersdeelnemers via routeplanners gewaarschuwd voor wegwerkers. 

Meer dan een verkeersplan

Versluys Verkeerstechniek is aannemer en uitvoerder. Daardoor bieden wij een totale ontzorging van de werkzaamheden. Met onze wegenbouwafdeling en onze specialistische afdeling voor markering en belijning, nemen we het hele project van een opdrachtgever uit handen: van planning tot uitvoering en van asfalteren tot wegbewijzering. 

Heb je een project dat bij ons past?

Neem contact op

Heeft u vragen? Of wellicht kunt u een ervaren partner in verkeerstechniek gebruiken?

Onze experts helpen u graag verder. Stel onderstaand uw vraag en een van onze teamleden neemt zo snel als mogelijk contact met u op. Tot snel!

    Upload een bestand (optioneel):