Duurzaamheid

Voor ons betekent duurzaamheid bewust en verantwoord omgaan met energie en het milieu. We verminderen voortdurend de CO2-uitstoot binnen ons bedrijf en hebben in 2015 de hoogst haalbare trede (5) op de CO2-Prestatieladder bereikt. Onze kantoren zijn energiezuinig en CO2-neutraal, we letten bij de aanschaf van nieuw materieel op het energieverbruik, onze leaseauto’s hebben een A of B-label en onze actie- en tekstwagens rijden op zonne-energie.

Afvalscheiding is voor ons vanzelfsprekend en we zorgen voor een aparte afvoer van plastic, papier en metalen. We nemen op verschillende manieren maatregelen om duurzaamheid te bevorderen. Bij het omleiden van het wegverkeer houden we rekening met de omrijtijden, de doorstroming en de wachttijd bij verkeerslichten, om zo de uitstoot van schadelijke stoffen bij wegwerkzaamheden tot een minimum te beperken.

Herstellen van verkeersborden
Beschadigde verkeersborden of borden waarvan de kleuren zijn vervaagd door zonlicht of gebruik worden niet weggegooid. In plaats daarvan worden ze door ons zelf hersteld en bijgewerkt, zodat ze weer voldoen aan de vereiste normen en een hoogwaardige uitstraling behouden. Onze aluminium borden zijn een van onze meest duurzame oplossingen, omdat we ze meerdere keren kunnen hergebruiken. We voorzien de borden regelmatig van een nieuwe coating en opplak, zodat ze altijd up-to-date blijven.

Maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO)
Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen is voor ons logisch. We richten ons op een optimaal evenwicht tussen economische belangen, milieubelangen en gezondheidsbelangen.

De directie stelt het milieubeleid jaarlijks vast;

 • Doelstellingen in het KAM-jaarplan (Kwaliteit, Arbeidsomstandigheden en Milieu) bepalen we op basis van het vastgestelde milieubeleid;
 • Bewaking door middel van interne en externe audits;
 • Evaluatie en verbeteringen zijn geïntegreerd in onze bedrijfsprocessen;
 • Al onze bedrijven beschikken over de benodigde certificaten. Deze waarborgen de kwaliteit van onze producten en dienstverlening.

Social Return on Investment
Op diverse afdelingen hebben wij werkplekken gereserveerd voor langdurig werklozen of deels arbeidsongeschikten (WIA en/of Wajong). De afgelopen jaren hebben we met succes een groot aantal mensen de kans gegeven om weer aan het werk te gaan. Het merendeel van hen werkt nog steeds bij ons. We werken samen met verschillende Sociale Werkvoorzieningen en hebben op diverse vestigingen collega’s vanuit deze diensten voor langere tijd in dienst. Door onze ruime ervaring weten we hoe we deze mensen moeten begeleiden en coachen bij hun terugkeer in het arbeidsproces. We zijn dan ook een erkend Fundeon/SBB leerbedrijf.

Doelstelling CO2-reductie

Doelstelling CO2-reductie ten opzichte van het referentiejaar (2011):

 • 5% CO2-reductie in 2015
 • 10% CO2-reductie in 2020
 • 15% CO2-reductie in 2025

Deze doelstelling is gericht op het totale energieverbruik van bedrijfsvoering en projecten in uitvoering.

Maatregelen zijn gedocumenteerd in een planning en worden periodiek gemonitord en gereviewd.

Zie onderstaande documenten:

 1. Communicatieplan CO2-reductie
 2. Communicatieplan met relaties
 3. Toolbox CO2 november 2022
 4. Voortgangsverslag en actieplan 2018 1/2
 5. Voortgangsverslag en actieplan 2018 2/2
 6. Voortgangsverslag en actieplan 2019 1/2
 7. Voortgangsverslag en actieplan 2019 2/2
 8. Voortgangsverslag en actieplan 2020 1/2
 9. Voortgangsverslag en actieplan 2020 2/2
 10. Voortgangsverslag en actieplan 2021 1/2
 11. Voortgangsverslag en actieplan 2021 2/2
 12. Voortgangsverslag en actieplan 2022 1/2
 13. Voortgangsverslag en actieplan 2022 2/2
 14. Ketenanalyse optimalisatie wegenonderhoud
 15. Scope 3 analyse en voortgangsdocument

Meer over Versluys Verkeerstechniek BV