Certificering Versluys Groep

CO2-bewust certificaat niveau 5
De CO2-prestatieladder is een instrument voor het meten van duurzaamheid van een bedrijf. Het doel is om bedrijven te stimuleren om hun CO2-uitstoot te kennen, permanent te zoeken naar nieuwe mogelijkheden om de uitstoot terug te dringen en bedrijven te stimuleren maatregelen daadwerkelijk uit te voeren.

Download certificaat

Organizational Safety Culture Certificate
Safety Culture gaat over de manier waarop mensen veilig samenwerken. Een goede veiligheidscultuur maakt een organisatie minder kwetsbaar voor ongewenste voorvallen.

Download certificaat

Certificering Versluys Verkeerstechniek BV

Managementsysteem certificaat ISO 9001:2015
Een ISO 9001-certificaat laat zien dat een organisatie aan de juiste eisen voldoet op het gebied van kwaliteitsmanagement.

Download certificaat

Managementsysteem certificaat ISO 14001:2015
Een ISO 14001-certificaat laat zien dat een organisatie aan de juiste eisen voldoet op het gebied van kwaliteitsmanagement.

Download certificaat

Managementsysteem certificaat VCA** 2017/6.0
VCA is in Nederland al 25 jaar de standaard in veilig, gezond en duurzaam werken. Deze norm richt zich op het concreet verminderen van veiligheids- en gezondheidsrisico’s op het werk.

Download certificaat

BRL 9101 Procescertificaat K54368/09
Dit procescertificaat is op basis van BRL 9101 “Het toepassen van verkeersmaatregelen bij werk in uitvoering en evenementen” afgegeven conform het Kiwa-Reglement voor Certificatie.

Download certificaat

Recycling van PVC & Vinyl
Een certificaat dat aantoont dat Versluys Verkeerstechniek BV gebruik maakt van een gerenommeerde partner bij de verwerking van PVC en Vinyl restmaterialen.

Download certificaat

Meer over Versluys Verkeerstechniek BV